welkom samenwerking tijdmachine daarom profiel links contact

de Tijdmachine

De tijdmachine, omdat de tijd een opmerkelijk fenomeen is. Tijd is vaak nodig om veranderingen te realiseren, om ervaringen te verwerken, om ouder en wijzer te worden, om aanbod steeds weer af te stemmen op de vraag.

Visie en Missie
Binnen iedere onderneming of organisatie zijn vroeg of laat raakvlakken te onderscheiden met de financiële en/of bedrijfseconomische kant. Ongeacht de doelstelling van de organisatie zullen cijfers, niet alleen uitgedrukt in euro’s maar ook in andere management gegevens, een rol spelen. Van Veen Financiën en Management kan vooral in deze gevallen een toegevoegde waarde bieden en de ‘financiën met uw visie’ voor u organiseren!
Het is mijn persoonlijke missie om u ook na het beëindigen van de opdracht in de dagelijkse praktijk nog lange tijd plezier te laten ondervinden van de diensten die geleverd zijn.

Kwaliteit
Inhoudelijk zijn de opdrachten van uiteenlopende aard. Iedere opdracht wordt voorzien van een regelmatige terugkoppeling naar de opdrachtgever met als doel de voortgang te evalueren en de opdrachtformulering te blijven toetsen. VVFM werkt vanuit het besef, dat feedback op deze manier de kwaliteit van de resultaten zal verhogen.

Privacy en waarden

VVFM beseft, dat vertrouwelijke informatie vertrouwelijk moet blijven. Ook al werkt VVFM samen in netwerken van adviseurs, organisaties en interimmanagers; cliëntenzaken worden anoniem besproken en er gelden strikte privacyafspraken. Integriteit, transparantie, en no-nonsense zijn belangrijke waarden. 


robertvanveen@vvfm.nl Volg mij op Linked In Volg mij op Twitter