welkom samenwerking tijdmachine daarom profiel links contact

Daarom

In alle lagen van de organisatie hebben mensen dagelijks te maken met veranderingen als gevolg van strategische keuzes die zijn gemaakt. Deze veranderingen, of zij nu van buitenaf of van binnenuit komen, zijn werkdrukverhogend en leiden tot een behoefte aan tijdelijk extra capaciteit. De extra benodigde capaciteit is meestal binnen de eigen organisatie niet direct aanwezig omdat de continuïteit in de lopende werkprocessen hierdoor in gevaar komt. Ook bij langdurige ziekte of afwezigheid van een manager (levensloopregeling) is vervangende capaciteit nodig. Innovatieve projecten kunnen door het eigen personeel worden uitgevoerd, ook kan ervoor worden gekozen om voor het (door)ontwikkelen of verbeteren van innovatieve ideeën of deelname aan projecten V V F M in te huren.
De kracht van V V F M ligt in de inzet van specifieke ervaring en deskundigheid bij verander- en verbeterprocessen. De behoefte aan extern financieel management en/of advies is niet altijd gemakkelijk te (h)erkennen, maar soms vormen de omstandigheden wel een goede aanleiding om deze ondersteuning in te zetten.

Optimaliseren van processen, begeleiding en ondersteuning, oplossen van problemen, advies en analyse, overige dienstverlening met name gericht op financiën, projecten en bedrijfsvoering. Daarom...


robertvanveen@vvfm.nl Volg mij op Linked In Volg mij op Twitter